มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ AAA (Accrediting Association of Seventh-day Adventist Schools, Colleges and Universities) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับสถาบัน การศึกษาในเครือเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสทั่วโลกและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.

ข่าว
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress